Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska III

Engelska för ekonomer I

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för tekniker I

Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Engelska i arbetslivet: tal

Engelska: Grammatik och skriftlig färdighet (skolår 4-6)

Engelska: Språkinlärning i teori och praktik (skolår 4-6)

Introduktion till engelskspråkig litteratur

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Litteratur och teori I (litteratur före 1900)

Samtalsanalysens grunder

Science fiction och interkulturella möten

Shakespeare

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master)

Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master)

Tvåspråkighet

Uppsatsarbete inom engelsk lingvistik