Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Community Dance

Dans

Dans i förskola och skola I

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans undervisning demokrati

Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn

Dansterapins grunder

Dansträning och konstnärligt projekt

Dansträning och koreografisk metod

Folklig dans - introduktion

Fysisk planering i praktiken

Genredidaktik 1

Identiteter och kulturer

Samhällsplanerarens metoder

Samhällsplanering - praktik

Samhällsplanering, praktik