Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Betongkonstruktion

Byggnads- och samhällsplanering

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Examensarbete

Husbyggnadsteknik

Hållbart byggande

Interkultur I

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Interkultur: teori, metod och uppsats

Interkulturell affärskommunikation

Introduktion till byggteknik

Träkonstruktion