Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Akademisk engelska

Aktuell informationssystemforskning

Aspects of Sweden

Business Marketing

Business by Web och webbanalys

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Engelska för ekonomer I

Engelska för tekniker I

Engelska i arbetslivet: skrift

Filmvetenskap I

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Funktionalanalys

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Informatik, utlandspraktik

Intercultural Communication

International Financial Accounting

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Introduktion till Cloud Computing