Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Europakunskap

Hälso- och sjukvårdsadministration

Introduktion till studiet av politik

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Offentlig Politik och Förvaltning

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Praktik: Politices kandidat

Statsvetenskap A

Statsvetenskap I

Statsvetenskap II

Statsvetenskap III

Statsvetenskap praktik

Statsvetenskap, praktik

Statsvetenskap, praktik

Statsvetenskap, praktik

Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik

Swedish and Comparative Politics

Vetenskapsteori

Välfärdsstatens reformering