Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Evidens i socialt arbete

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Individ, grupp och familj

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling I

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält

Teorier i socialt arbete

Teorier och metoder i socialt arbete

Utsatthetens dynamik

Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete

Vetenskapsteori och metod inom socialt arbete

Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbete