Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Transpersonell psykologi