Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Anatomi och fysiologi

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Finansiella marknader, risk och försäkring

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Mikroekonomi och internationell handel

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Tillämpad ekonometri

Tillämpad ekonometri