Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Karaktärisering av material

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet I

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik II

Materialval

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Retorik I

Retorik II

Skrivprocess och akademiskt skrivande

Språkvetenskaplig introduktion

Svenska för grundlärare i årskurs 4-6

Svenska i tal och samtal

Svenska med didaktisk inriktning 5, språkvetenskaplig fördjupning

Svenska språket i teori och praktik

Svenska språket i teori och praktik II

Variation och förändring

Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3