Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Familje-, barn- och elevhälsovård

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa

Intensivvårdssjuksköterskans profession

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Karaktärisering av material

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik II

Materialval

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

Operationssjuksköterskans profession

Patofysiologi och farmakologi

Perioperativ vård

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring konstruktionsprocessen