Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Funktionalanalys

Grundläggande analys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Inledande matematik

Kinetisk teori

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Matematik Bas A

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik IV med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning

Matematik för ingenjörer I

Matematik för ingenjörer III

Matematik i vetenskap och samhälle

Matematik med didaktisk inriktning 4

Matematik med didaktisk inriktning 5

Matematisk grundkurs

Matematisk uppbyggnad och bevisföring

Optimering

Optimering med projekt

Partiella differentialekvationer och FEM

Praktikkurs i matematik

Praktikkurs i matematik

Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i årskurs 4-6