Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Hållfasthetslära II för civilingenjörer

Integrerad produktutveckling

Karaktärisering av material

Konstruktionsteknik för civilingenjörer

Konstruktiv utformning och CAD

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik II

Materialval

Mekanik 2: dynamik

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Programintroduktion Maskinteknik

Programintroduktion innovationsteknik och design

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Userinnovation I