Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier

Idéhistoria I

Idéhistoria I: Antiken, medeltiden och renässansen

Idéhistoria I: Den upplysta världen

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Introduktionskurs i kulturpolitik

Klinisk psykologi II

Kommunikationsplanering - Kulturstudier

Konst- och bildvetenskap I

Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer

Konst- och bildvetenskaplig introduktionskurs

Kulturpolitikens praktik

Kulturprojekt

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Nordiska studier

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Praktik I

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi