Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Familje-, barn- och elevhälsovård

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa

Idéhistoria I

Idéhistoria I: Antiken, medeltiden och renässansen

Idéhistoria I: Den upplysta världen

Intensivvårdssjuksköterskans profession

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Introduktionskurs i kulturpolitik

Kommunikationsplanering - Kulturstudier

Konst- och bildvetenskap I

Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer

Konst- och bildvetenskaplig introduktionskurs

Kulturpolitikens praktik

Kulturprojekt

Nordiska studier

Omvårdnad vid akuta situationer