Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Fysisk planering i praktiken

Identiteter och kulturer

Individer och grupper i projekt

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Ledarrollen i projektmiljöer

Lokal och regional utveckling

Projekt som arbetsform

Projektledning i IT-projekt

Regionala utvecklingsprocesser

Samhällsplanering - praktik

Samhällsplanering I

Samhällsplanering, praktik