Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Instrument och praktiskt gehör

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Leda elevers lärande 2 och VFU

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Låtskrivande 1

Låtskrivarprojekt 1

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Musikproduktion 1

Musikproduktion i datormiljö

Musikteori och gehörslära 1

Skola som system och idé - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare