Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Introduktion till IT-design

Objektorienterad modellering

Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Utveckling av appar för mobila e-tjänster

Verksamhet och IT

Webbutvecklingsprojekt