Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Databasdesign

Forskningsprojekt inom Informatik

Informatik, utlandspraktik

Introduktion till IT-design

Objektorienterad modellering

Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Verksamhet och IT

Webbutvecklingsprojekt