Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Introduktion till IT-design

Natur- och kulturturism

Objektorienterad modellering

Planering för lokal och regional utveckling

Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik

Utveckling av appar för mobila e-tjänster

Verksamhet och IT

Vetenskapsteori och vetenskapsmetodologi

Webbutvecklingsprojekt