Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Evidens i socialt arbete

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Individ, grupp och familj

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Introduktion till IT-design

Objektorienterad modellering

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling I

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält

Teorier i socialt arbete

Teorier och metoder i socialt arbete

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Utsatthetens dynamik