Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Introduktion till IT-design

Leda lärande 1 - musiklärare

Lärandeteorier

Objektorienterad modellering

Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Skolan som lärande organisation

Tema Barn och Barndom

Tema Barn och Barndom

Tema lärande och utveckling