Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Idéhistoria I

Idéhistoria I: Antiken, medeltiden och renässansen

Idéhistoria I: Den upplysta världen

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Introduktion till IT-design

Introduktionskurs i kulturpolitik

Kommunikationsplanering - Kulturstudier

Konst- och bildvetenskap I

Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer

Konst- och bildvetenskaplig introduktionskurs

Kulturpolitikens praktik

Kulturprojekt

Nordiska studier

Objektorienterad modellering

Praktik I

Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept