Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer

Bildskapande i skola och förskola

Bildskapande i skola och förskola II

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Fotografins filosofi III: Naturfotografi

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Introduktion till IT-design

Konst och design I

Objektorienterad modellering

Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept

Skissteknik I

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Utveckling av appar för mobila e-tjänster

Verksamhet och IT

Vetenskapsteori och vetenskapsmetodologi

Webbutvecklingsprojekt