Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Klinisk psykologi II

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi

Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapi

Tillämpad idrottspsykologi

Transpersonell psykologi

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält