Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Evidens i socialt arbete

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geografiska informationssystem II

Individ, grupp och familj

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Naturgeografi och GIS

Organisationsanalys

Orienteringskurs i GIS

Personlig och professionell utveckling I

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs inom lantmäteriteknik och GIT

Praktikkurs mät- och kartteknik

Projektarbete i fjärranalys och digital bildbehandling

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält

Teorier i socialt arbete

Teorier och metoder i socialt arbete

Tillämpad geodesi

Utsatthetens dynamik

Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete

Vetenskapsteori och metod inom socialt arbete

Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbete