Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Extremt väder och samhällets sårbarhet

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geografiska informationssystem II

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Miljökommunikation för förändringsarbete

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Miljövetenskapens grunder

Naturgeografi och GIS

Norden och klimatförändringar

Orienteringskurs i GIS

Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs inom lantmäteriteknik och GIT

Praktikkurs mät- och kartteknik

Projektarbete i fjärranalys och digital bildbehandling

Risk- och miljöfrågorna ur ett hälsoperspektiv

Riskperception och riskkommunikation

Tillämpad geodesi

Verktyg i miljö- och säkerhetsarbetet