Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geografiska informationssystem II

Introduktion till psykologi

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Klinisk psykologi II

Naturgeografi och GIS

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Orienteringskurs i GIS

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs inom lantmäteriteknik och GIT

Praktikkurs mät- och kartteknik

Projektarbete i fjärranalys och digital bildbehandling

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi

Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapi

Tillämpad geodesi

Transpersonell psykologi

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält