Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geografiska informationssystem II

Grafisk form II

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Journalistik

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Naturgeografi och GIS

Orienteringskurs i GIS

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs inom lantmäteriteknik och GIT

Praktikkurs mät- och kartteknik

Projektarbete i fjärranalys och digital bildbehandling

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Strategisk kommunikation

Tekniska principer av digitala medier och digital design

Tillämpad geodesi

Visuell kommunikation och design II

Webbdesign I