Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geografiska informationssystem II

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litterära klassiker

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Naturgeografi och GIS

Orienteringskurs i GIS

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs inom lantmäteriteknik och GIT

Praktikkurs mät- och kartteknik

Projektarbete i fjärranalys och digital bildbehandling

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Självständigt arbete - uppsats

Svenska med didaktisk inriktning 1