Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Fysisk planering i praktiken

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geografiska informationssystem II

Identiteter och kulturer

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Lokal och regional utveckling

Naturgeografi och GIS

Orienteringskurs i GIS

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs inom lantmäteriteknik och GIT

Praktikkurs mät- och kartteknik

Projektarbete i fjärranalys och digital bildbehandling

Regionala utvecklingsprocesser

Samhällsplanering - praktik

Samhällsplanering I

Samhällsplanering, praktik

Tillämpad geodesi