Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den interkulturella staden

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geografiska informationssystem II

Intercultural Communication

Interkultur I

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Interkultur och medier

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Naturgeografi och GIS

Orienteringskurs i GIS

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs inom lantmäteriteknik och GIT

Praktikkurs mät- och kartteknik

Projektarbete i fjärranalys och digital bildbehandling

Tillämpad geodesi