Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geografiska informationssystem II

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Introduktion till IT-design

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Naturgeografi och GIS

Objektorienterad modellering

Orienteringskurs i GIS

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs inom lantmäteriteknik och GIT

Praktikkurs mät- och kartteknik

Projektarbete i fjärranalys och digital bildbehandling

Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept

Tillämpad geodesi

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Utveckling av appar för mobila e-tjänster

Verksamhet och IT