Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

GPS, Globala navigationssatellitsystem

Geografiska informationssystem II

Idrottspsykologi

Idrottsvetenskap I

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 1

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 3

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Motiverande samtal och förändringsprocesser

Naturgeografi och GIS

Orienteringskurs i GIS

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs inom lantmäteriteknik och GIT

Praktikkurs mät- och kartteknik

Projektarbete i fjärranalys och digital bildbehandling

Tillämpad geodesi

Tillämpad idrottspsykologi