Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsjuridik

Arbetsrätt

Arbetsrätt B - internt komparativ rätt

Genus och jämställdhet i teori och praktik

Genus och samhället

Genus, hälsa och teknologi

Genus, sexualitet och psykologi

Genusvetenskap I

Genusvetenskap II

Genusvetenskap IV

Handelsrättslig översiktskurs

Juridisk grund och Allmän rättslära I

Kredit- och obeståndsrätt

Materiell företagsbeskattning

Män, manligheter och förändringsprocesser

Offentligrättslig fördjupning

Processrätt

Rättskunskap I

Skatterätt II

Skatterätt med fastighetsinriktning

Straffrätt