Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Folkhälsovetenskap praktik

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Hälsa på lika villkor

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Introduktion till IT-design

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Objektorienterad modellering

Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Utveckling av appar för mobila e-tjänster

Verksamhet och IT

Vetenskapsteori och vetenskapsmetodologi

Webbutvecklingsprojekt