Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Business Marketing

Ekonomistyrning II

Externredovisning

Externredovisning III

Folkhälsovetenskap praktik

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Hälsa på lika villkor

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell ekonomistyrning

International Financial Accounting

Introduktion till fastighetsekonomi

Introduktion till folkhälsovetenskap

Introduktion till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

Kvalitativ vetenskaplig metod

Kvantitativ vetenskaplig metod