Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Ekonomistyrning II

Externredovisning

Externredovisning III

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Industriell ekonomistyrning

Introduktion till fastighetsekonomi

Marketing Strategies

Marknadsföring

Produktionsekonomi

Service management