Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Anatomi och fysiologi

Business Marketing

Ekonomistyrning II

Externredovisning

Externredovisning III

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell ekonomistyrning

International Financial Accounting

Introduktion till fastighetsekonomi

Marketing Strategies

Marknadsföring

Produktionsekonomi

Redovisning och styrning

Service management

Tjänstefiering