Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Business Marketing

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Ekonomistyrning II

Externredovisning

Externredovisning III

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell ekonomistyrning

International Financial Accounting

Introduktion till fastighetsekonomi

Leda elevers lärande 2 och VFU

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU