Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Aktuell informationssystemforskning

Användartester, prototyping och utvärdering

Business Marketing

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Ekonomistyrning II

Externredovisning

Externredovisning III

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell ekonomistyrning

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT