Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska III

Engelska för ekonomer I

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för tekniker I

Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelskans ljud och struktur

Praktisk affärskommunikation

Samtalsanalysens grunder

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)