Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Andraspråksinlärning

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska III

Engelska för ekonomer I

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för tekniker I

Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelska: Kultur, media, samhälle (skolår 4-6)

Engelska: Uttal och muntlig färdighet (skolår 4-6)

Engelskans ljud och struktur

Introduktion till språkdata

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Migration, kultur och kommunikation

Praktisk affärskommunikation

Samtalsanalysens grunder

Science fiction och interkulturella möten

Shakespeare