Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska III

Engelska för ekonomer I

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för tekniker I

Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelska: Kultur, media, samhälle (skolår 4-6)

Engelska: Uttal och muntlig färdighet (skolår 4-6)

Engelskans ljud och struktur

Genus och jämställdhet i teori och praktik

Genus och samhället

Genus, hälsa och teknologi

Genus, sexualitet och psykologi

Genusvetenskap I

Genusvetenskap II

Genusvetenskap IV

Introduktion till språkdata

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Män, manligheter och förändringsprocesser