Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Datakommunikation II

Datavetenskap - Masteruppsats

Datavetenskapens grunder

Datavetenskapliga metoder

Datorn som ingenjörsverktyg

Datorsystemteknik

Examensarbete / Kandidatarbete

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Hållbar IT

Inbyggda system

Ingenjörsprojekt Datateknik

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Operativsystem

Performance Modelling and Simulation

Praktik för Datavetare

Programmeringsteknik

Religionsvetenskap 3

Religionsvetenskap I