Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Datakommunikation II

Datavetenskap - Masteruppsats

Datavetenskapens grunder

Datavetenskapliga metoder

Datorn som ingenjörsverktyg

Datorsystemteknik

Examensarbete / Kandidatarbete

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Hållbar IT

Inbyggda system

Ingenjörsprojekt Datateknik

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Karaktärisering av material

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik II

Materialval

Operativsystem

Performance Modelling and Simulation

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Praktik för Datavetare

Programmeringsteknik