Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Business Marketing

Datakommunikation II

Datavetenskap - Masteruppsats

Datavetenskapens grunder

Datavetenskapliga metoder

Datorn som ingenjörsverktyg

Datorsystemteknik

Ekonomistyrning II

Examensarbete / Kandidatarbete

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik

Externredovisning

Externredovisning III

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Hållbar IT