Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Community Dance

Dans

Dans i förskola och skola I

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans undervisning demokrati

Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn

Dansterapins grunder

Dansträning och konstnärligt projekt

Dansträning och koreografisk metod

Europakunskap

Folklig dans - introduktion

Genredidaktik 1

Hälso- och sjukvårdsadministration

Introduktion till studiet av politik

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Offentlig Politik och Förvaltning

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Praktik: Politices kandidat

Statsvetenskap A

Statsvetenskap I