Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Community Dance

Dans

Dans i förskola och skola I

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans undervisning demokrati

Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn

Dansterapins grunder

Dansträning och konstnärligt projekt

Dansträning och koreografisk metod

Folklig dans - introduktion

Genredidaktik 1

Grafisk form II

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Journalistik

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Strategisk kommunikation

Tekniska principer av digitala medier och digital design

Visuell kommunikation och design II

Webbdesign I