Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Community Dance

Dans

Dans i förskola och skola I

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans undervisning demokrati

Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn

Dansterapins grunder

Dansträning och konstnärligt projekt

Dansträning och koreografisk metod

Den interkulturella staden

Folklig dans - introduktion

Genredidaktik 1

Intercultural Communication

Interkultur I

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Interkultur och medier