Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Byggnads- och samhällsplanering

Byggproduktion 2

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Examensarbete

Husbyggnadsteknik

Hållbart byggande

Karaktärisering av material

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik II

Materialval

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Teknisk besiktning och värdering av fastigheter

Träkonstruktion